Praktisk info

praktisk_infoKonsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.
Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.00-12.00 og 13.00-15.00.
Onsdag er der aftenkonsultation i tidsrummet 14.30-17.00.
Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt
til tidsrummet 9.30 – 10.00

 

Telefonkonsultation
Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00-09.00. Alle opkald bliver sekretær visiteret  og kan omstilles til en læge ved behov.

En af lægerne er ved telefonen i tidsrummet.

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg.

Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

Tidsbestilling og receptfornyelse
I tidsrummet 09.00-12.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser, samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Tidsbestilling og receptfornyelse forgår også via hjemmesiden.

Vi henstiller til, at medicinfornyelse foregår efter kl 9.00

Fornyelse af vanedannende medicin kræver fremmøde. Aftal tid forinden.

Sygeplejerskekonsultation
Sygeplejerskerne udfører selv konsultationer efter aftale med lægerne. Man kan ikke forvente at kunne få en konsultation hos lægen samme dag som hos sygeplejersken.

Sygeplejerskerne foretager f. eks.:
EKG (hjertekardiogram)
blodprøver skal tages inden kl 14.30. Ny ordning. Fredag inden kl 1200.
glucosebelastning
fjernelse af sting
gipsfjernelse
udlandsvaccinationer
børnevaccinationer
sårkontrol
kateterskift
blodtrykskontrol
fodvortebehandling
øreskylning
undersøgelse for halsbetændelse
lungefunktionsundersøgelser

Samtaler om rygestop, kost- og livsstilsændring foregår ligeledes hos sygeplejerskerne

Kommunikation via hjemmesiden
Under menupunktet “Kontakt klinikken” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger.

VED AKUT BEHOV.
Ved akut behov for lægehjælp i weekenden og udenfor normal arbejdstid kan LÆGEVAGTEN kontaktes på tlf.:
70 11 31 31.
VED SKADE:
I tilfælde af SKADE i dagtiden skal EGEN LÆGE kontaktes på 86 40 17 00. Der henvises evt. til en vikarlæge.
I weekenden og uden for normal arbejdstid skal man kontakte LÆGEVAGTEN på tlf. 70 11 31 31.