Personale

 _____________________________________________________________________

OB4A8745_web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lægesekretær, Marianne Stegmann 

Marianne har været ansat i klinikken siden 2002. Varetager alle sekretæropgaver samt laboratorieopgaver som f.eks. urin- og blodprøver


OB4A8729_web

Lægesekretær, Liselotte Schaumann

Liselotte har været ansat siden 1 oktober 2020. Varetager alle sekretæropgaver samt laboratorieopgaver som f.eks. blodprøver, urin- og blodprøver. OB4A8712_web

 Sygeplejerske, Mette Witt

Mette har været ansat siden 2006.


 OB4A8718_we

Sygeplejerske, Benthe Christensen
Benthe har været ansat siden 2008.

 

Jordemoder, Julie Erichsen

Julie er uddannet jordemoder. Ansat siden 2022.

Tager sig fortrinsvis af de gravide samt rutinemæssige underlivsundersøgelser og almindelige sygeplejeopgaver.