Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

KOL er en forkortelse af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. En kronisk lungesygdom, som fører til åndenød på grund af en irreversibel nedsættelse af lungefunktionen.I Danmark er KOL en folkesygdom. Man regner med, at 400.000 danskere har sygdommen, heraf har ca. 40.000 svær KOL. Hvert år indlægges næsten 25.000 i Danmark på grund af KOL, og hver dag dør ca. 10 danskere på grund af sygdommen. Det årlige antal dødsfald nærmer sig 4.000, og KOL er i dag en hyppigere dødsårsag end lungekræft.

Læs mere her https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/kol/kol/