Astma

Hvad er astma?

Astma eller astmatisk bronkitis er en irritationstilstand i luftvejene. Luftvejene er sarte og reagerer især på forkølelser, fugtigt vejr og tobaksrøg. Luftvejene trækker sig sammen, og der dannes slim. En del børn og voksne har kun astmatiske symptomer i korte perioder, andre har det næsten dagligt. Astma kan starte i alle aldre. Mange børn vokser sig fra det. Velbehandlet har astmapatienten ingen symptomer på astmasygdommen.

Typiske symptomer på astma

Hoste gennem lang tid ofte med slim. Kommer især om natten, ved grinen, ved løb og anstrengelser.

Hvæsen, piben eller rallen – vejrtrækningen kan høres.

Åndenød eller besværet vejrtrækning – ved mindre anstrengelser eller i hvile.

Strammen for brystet af og til. Mange har kun symptomer i perioder – f.eks langvarigt efter forkølelser

Hvad udløser astma ?
Der er ofte et mønster hos den enkelte, f.eks. astmaforværring ved forkølelser, røg eller stress. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad der udløser astma-forværring.

Forkølelser – er hyppigste årsag, giver tit langvarig (ugevis) hoste med slim, rallen eller regulære astma anfald

Fugtigt, tåget vejr – forværrer symptomerne

Irritative stoffer som tobaksrøg, støv, stegeos

Allergier – når man har astma, er man ikke automatisk allergisk. Men nogle reagerer på allergi-stoffer, fx. ved kontakt med:

Støvmider og skimmelsvamp, som især findes ved fugt i soveværelset, kældre eller i sommer-huset. Pelsdyr – især katte, hunde, heste, kaniner

Pollen – birk i april/maj – græs i juni/juli/august – bynke i august.

Det er sjældent, at man får astma-symptomer af noget man spiser eller drikker

Hvordan kan man undgå de ting, der forværrer astma ?
Læg mærke til, i hvilke situationer og på hvilke steder de astmatiske symptomer især forekommer, og prøv at undgå dem. Forkølelser og vejret kan ikke styres, men nogle ideer er at undgå:

Tobak og røgfyldte lokaler. Har du selv astma, og ryger du, skal du helt sikkert stoppe hurtigst muligt.

Børn med astma skal ikke være i lokale med tobaksrøg!

Fugt i hjemmet nedbringes. Udluft dagligt mindst 15 min. Hæng ikke tøj til tørre indendørs. Forsøg tørring af tøj udendørs eller i tørretumbler.

Støvmider i soveværelset. Skift sengetøj hver 2. uge. Dyne, puder og rullemadras uden fjer vaskes i vaskemaskine ved 60 grader hver 3. måned. Undgå tæpper i soveværelset. Støvsug ca. 1 gang om ugen – og udluft dagligt. Anvend det “omvendte spareråd”: Skru op for varmen og luft ud.

Luftning af sengetøj: Når man står op af sengen, skal dynen fjernes HELT fra sengen, så hele madrassens flade kan dampe af. Dynen skal af samme grund lægges til luftning med undersiden opad, fx over en stoleryg.

Pelsdyr. Læg mærke til om barnet reagerer med hoste eller åndenød. Hvis der er mistanke om allergi for egne husdyr, skal I tænke på at forære dem bort.

Behandling med medicin

I dag anbefales 2 slags medicin mod astma. Grundprincippet er at bruge den brune inhalator forebyggende som basis-medicin og supplere med den blå anfaldsmedicin ved symptomer. Nogle astmapatienter har brug for fast medicin – både den brune og blå, mens andre med mild astma kun behøver anfaldsmedicin.

Forebyggende behandling – brun eller orange inhalator
Er selve behandlingen af symptomgivende astmasygdom Binyrebarkhormon i inhalator beregnet til at placere medicinen i luftvejene. F. eks.. Spirocort,Pulmicort eller Flixotide.

Binyrebarkhormonet indtages på denne måde i meget lav dosis – det hindrer irritationen i luftvejene og forebygger, at luftvejene sammentrækkes og danner slim.

Behandlingen styres i samråd med egen læge. Startbehandling ved debut af astma vil være med høj dosis, fx 2 sug morgen, 2 sug om aftenen. Efter 2-3 uger, når symptomerne stilner af, kan medicindoseringen nedsættes til 2 sug om morgenen.

Symptombehandlende – blå inhalator:
Anfaldsbehandling beregnet til hvis den forebyggende behandling ikke kan gøre dig helt symptomfri F. eks.. Bricanyl, Ventoline eller Salbuvent.

Udvider de sammentrukne luftveje i løbet af minutter. Kan også gives som tabletter eller mikstur (saft), men det er mindre effektivt.

Ved behov kan anfaldsbehandling bruges mange gange dagligt ved symptomer. Er der hyppigt behov for anfaldsbehandling tyder det på at den forebyggende behandling er utilstrækkelig.

Ved sjældne astmatiske symptomer, fx hoste eller forpustelse få gange om måneden anbefales kun den blå, fx. inden idræt. Skriv dine erfaringer ned! Herudover findes andre typer medicin, som af og til kan være til hjælp og somme tider er nødvendige.

Behandlingsmålet

Symptomfrihed, også ved sport. Tjek at dit barn deltager i sport uden hoste og åndenød.

Kriseplan – ved forværring af de astmatiske symptomer
Ved svære astmasymptomer kan man selv øge den blå, symptombehandlende og man kan tage adskillige sug i timen. Samtidig tilrådes det at fordoble den brune forebyggende behandling. Hvis symptomerne er alvorlige uden særlig hjælp af den blå, skal du kontakte din læge, lægevagt eller skade-stuen.

Som astmapatient kan du anskaffe dig et prakflowmeter på apoteket. Et peakflow-meter kan måle det bedste pust du kan levere – peak = top og flow = strømning/ pust.

Målingen foretages efter en meget dyb indånding. Herefter puster man kraftigt og hurtigt ud i et peak flow meter, som om man skal puste alle lysene ud på lagkagen. Mundstykket skal helt ind bag tænderne i munden, og læberne skal slutte tæt om røret. Ekstra måling ved åndenød eller hoste. Hvis man i de situationer tager astmamedicin, skal man måle igen efter 20-30 min.

Alarmgrænser – vejledning i peakflowmåling:

Dit bedste Peakflow når du har det godt er: ________________

Behandlingsgrænserne:

Grøn > 70 % vedligeholdelsesbehandling fortsættes ———- Din grænse er:

Gul 50 – 70 % der skal øges i dosis steroid pga forværring —— Din grænse er:

Rød < 50 % din astma er ude af kontrol – lægen skal kontaktes —– Din grænse er:

Er der bivirkninger ved astma-medicinen ?

Der er ikke nogen farlige bivirkninger af astma-medicinen. Den brune kan give lidt svamp i munden. Det kan undgås ved at børste tænder efter brug. Den blå kan give sitren af hænderne, lidt indre uro og dirren. I så fald kan man tage lidt mindre.

Afslutning

Astma er hos de fleste i dag et mindre problem, da mange har mild astma, og medicinen er effektiv. Blot handler det om at være fortrolig med medicinen og regulere efter devisen ‘mindste, effektive dosis’. Effektiv betyder ingen eller få symptomer. Astma hindrer ikke deltagelse i sport selv på højt plan.